Previous photo  Лугано: многорукий памятник.  Next photo

Лугано: многорукий памятник.