Рига: последние дни лета.  

Рига: последние дни лета.